Best mobilabonnement i Norge

Det er nå svært mange aktører som tilbyr mobilabonnement og dette har gjort jungelen utfordrende å kaste seg inn i når man ønsker å bytte abonnement. Heldigvis er det blitt svært enkelt å bytte abonnement så dersom man ikke har bindingstid knyttet opp mot abonnementet sitt er det fort gjort å endre abonnementet sitt om man skulle finne ut at man har valgt feil.

Vurder ditt bruksmønster

Det første man burde gjøre er å se gjennom sine egne fakturaer, eller online oversikter om hvordan man har benyttet sitt mobilabonnement tidligere. Ringer man mye? Sender mange SMS? Bruker man mye eller lite datatrafikk? Dette er hovedelementene man bør kikke på og deretter vurdere sitt bruk ut ifra det. Det vanligste her blant operatørerene er å dele opp brukerere i 3 nivåer: liten bruk, medium bruk og storbrukere og operatørene har forskjellige abonnementer til de forskjellige nivåene. Når man har fastslått sitt bruksmønster så burde man lese de forskjellige operatørenes tilbudspakker og det er alltid smart å lese tester av mobilabonnement hvor man kan finne listet opp best mobilabonnement etter forskjellige kriterier.

Husk å tenke på egne spesifikke variabler

Noe som faktisk er svært viktig å ta i betrakting er dine egne variabler som kan ha mye å si for sluttsummen på fakturaen. Egne variabler kan være: alder, reisemønster, plassering med mere.

Alder: mange operatører tilbyr spesialtilpassede abonnement for forskjellige alderklasser. Ungdommer sender ofte svært mye sms og benytter seg av sosiale medier og dermed bruker mye datatrafikk mens den eldre garde bruker i mange tilfeller mobiltelefonen kun til å ringe familie, venner og bekjente. Er man forelder så er det også endel av abonnementene for yngre som har beskyttelse mot at man kan få en kjempeoverraskelse når fakturaen kommer.

Reisemønster: her er det virkelig store forskjeller og potensiellt mye å spare dersom man benytter mobilen mye i utlandet. Mange operatører ha egne nordenpriser for bruk innen de nordiske landene, deretter kommer en EU/EØS pris ettersom EU har satt et makstak på hvor kostbart mobilbruk innen EU har lov til å være og tilslutt har man resten av verden hvor prisforskjellene kan være meget store.

Plassering: Norge er et langt kronglete land og det er klart meget viktig at operatøren man ønsker å benytte seg av har god dekning i området man skal hovedsaklig befinne seg i. Hjelper lite å ha et superbillig abonnement med mange fordeler om man ikke har signal når man sitter hjemme i sofaen.

Andre variabler: om man har stort forbruk av datatrafikk burde man kikke nærmere på hvilke grenser man har for overføringshastighet i forhold til hvor mange gb data man har benyttet seg av. Det er store forskjeller på dette og kan være et irritasjonsmoment om man plutselig opplever lav overføringshastighet når man behøver hurtig databruk. Bruker man mye data så er det mange abonnementer som er skreddersydd til akuratt dette . En annen variabel er familietilbud, en familie på 4 som ringer og sms`er mye seg imellom kan spare store summer på å velge et abonnement som gir fordeler for slik bruk.