Et sunnere alternativ for røykere

Visste du at vitenskapelig forskning har vist at e-sigaretter kan hjelpe deg å slutte å røyke? Det er fordi e-sigaretter kan få slutt på det suget du føler etter røyk, og bidrar til å motvirke abstinenser og andre plager som oppstår når du først slutter å røyke vanlige sigaretter. Derfor kan de være en viktig brikke i å hjelpe den enkelte til å trappe ned med røyken eller eventuelt å slutte helt, enten over tid eller med en gang. Dette på samme måte som legemidler som brukes ved røykeslutt, som jo har vist seg å ikke å passe for alle som er vant til å røyke. Man skal selvfølgelig alltid ta visse forbehold ved slike forskningsundersøkelser når det gjelder noe så nytt, men de studiene som finnes så langt tyder altså på at dette hjelper veldig.

E-sigarett er som mange sikkert skjønner en forkortelse for elektronisk sigarett. For de som ikke har prøvd, er det nødvendig å forklare at en e-sigarett egentlig ikke er en sigarett i det hele tatt, men en elektronisk dings som man bruker til å fordampe væsker med smakstilsetning. Brukeren «røyker» ved å inhalere denne dampen. På engelsk kalles det å røyke e-sigaretter gjerne vaping, fra vapor som betyr damp. Væsken i e-sigaretten kalles e-væske. I Norge er det ikke lov å lage denne væsken med nikotin, og heller ikke å selge uten under særlige omstendigheter. Det er imidlertid lov å importere med nikotin, dersom man har resept på at det skal brukes som legemiddel, og mengden ikke overstiger tilsvarende tre måneders personlig forbruk. Andre stoffer som gjerne tilsettes er glykol, glyserin, og ulike smaksstoffer.

Noen spør seg om risikoen ved bruken av e-sigaretter. De er etter alt å dømme mindre farlige enn vanlige sigaretter med tobakk, men siden dette er et nytt produkt kan man ikke være helt sikker på de langsiktige effektene ved vedvarende bruk. For de som ikke røyker fra før, kan slike sigaretter føre til avhengighet. Det er imidlertid ikke påvist noen andre skadelige konsekvenser.

De som er interessert i slike produkter kan bestille fra selskapet xsmoke: https://www.xsmoke.com/no, som er eksperter på nettopp dette. Firmaet tilbyr ulike smaker og kan også sende deg en startpakke slik at du har alt du trenger for å komme i gang. Dersom du er røyker kan du også lese om hva slags smak som passer best for deg ut fra det du er vant til å røyke.